Ajañs Image de Marque

“Fier eo Image de Marque da reiñ e skoazell d’ar c’henstroll Pevarzek evit e emluskerezh leun a zalvoudegezh : an diskouezadeg-mañ a laka war-wel 100ved deiz-ha-bloaz al luskad arzel “Seiz Breur”, kenoad d’al luskad Bauhaus.  Reiñ a ra ar plas a zere d’ar grouidigezh a-stroll ha liesdanvezel; evit trec’hiñ gant d’an hiniennelouriezh ! Hep disoñjal levezon an eil re war ar re all, an amzer dremenet war an dazont, pezh n’eo ket ur si !”

Steven Guégueniat